Leon Wyczółkowski State School of Art in Bydgoszcz

Polish (Poland)English (United Kingdom)

Kalendarz roku szkolnego 2014/15

I Kalendarz roku szkolnego:

rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 01.09.2014 r.
ślubowanie uczniów klas pierwszych: 31.09.2014 r.
wystawienie ocen śródsemestralnych (I semestr): 14.11.2014 r.
wystawienie ocen semestralnych I sem.: 24.01.2015 r.
powiadomienie rodziców o zagrożeniach: 19.12.2014 r.
przerwa świąteczna – zimowa: 22.12.2014 – 6.01.2015 r.
ferie zimowe: 16.02.2015 – 1.03.2015 r.
wiosenna przerwa świąteczna: 2–7.04.2015 r.
wystawienie ocen śród semestralnych (II semestr): 10.04.2015 r.
powiadomienie rodziców o zagrożeniach: 19.05.2015 r.
wystawienie ocen końcoworocznych II sem.: 19.06.201t r.
ferie letnie: 27.06 – 31.08.2015 r.
zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26.06.2015 r.
dni wolne od zajęć: 02.05.2015 r.

II Kalendarz dla klas maturalnych

I SEMESTR
wystawienie ocen: 15.12.2014 r.
zakończenie zajęć I sem.: 19.12.2014 r.
rada pedagogiczna klasyfikacyjna: 17.12.2014 r.
spotkania z rodzicami: I semestr 14.11.2014, 9.01.2015 r.
II SEMESTR
wystawianie ocen: 20.03.2015 r.
zakończenie zajęć: 20.03.2015 r.
rada pedagogiczna klasyfikacyjna: 25.03.2015 r.
spotkanie z rodzicami: 27.03.2015 r.
EGZAMIN MATURALNY
pisemny egzamin z języka polskiego / pp/: 04.05.2015 r.
pisemny egzamin z języka polskiego / pr/: 07.05.2015 r.
pisemny egzamin z matematyki / pp/: 05.05.2015 r.
pisemny egzamin z matematyki / pr/: 08 05.2015 r.
pisemny egzamin z języka angielskiego /pp/ i /pr/: 06.05.2015 r.
pisemny egzamin z języka niemieckiego /pp/ i /pr/: 12.05.2015 r.
pisemny egzamin z historii sztuki /pp/ lub /pr/: 15.05.2015 r.
CZĘŚĆ USTNA WG TERMINÓW USTALONYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW
EGZAMINACYJNYCH
MAŁY DYPLOM
oddanie prac dowolnych: 17.11.2014 r.
rysunek obowiązkowy: 26.01 – 30. 01. 2015 r.
OBRONA PRAC ANEKSOWYCH
POSSP: 02.03.2015 r.
LP: 03-04. 03.2015 r.
EGZAMIN DYPLOMOWY
POSSP
część praktyczna: 25.03.2015 r.
część teoretyczna: 13.04.2015 r.
LP
część praktyczna: 26, 27. 03.2015 r.
część teoretyczna: 14, 15. 04.2015 r.

III TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

spotkanie organizacyjne: 19.09.2015 r.
semestr I: 14.11.2014 r., 9.01.2015 r.
semestr II: 27.03.2015 r. , 15.05.2015 r.

IV TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

rada pedagogiczna- analityczna 2013/2014: 27.08.2014 r.
rada pedagogiczna inauguracyjna 2014/2015: 28.08. 2014 r.
rada pedagogiczna klas. I semestr: 27.01.2015 r.
rada podsumowująca I semestr: 18.02.2015 r.
rada pedagogiczna klas. II semestr: 22.06.2015 r.
rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny: 26.06.2015 r.
rada pedagogiczna inauguracyjna 2015/2016: 28.08.2015 r.

V EGZAMIN GIMNAZJALNY

część humanistyczna: 21.04.2015 r.
część matematyczno-przyrodnicza: 22 .04.2015 r.
język nowożytny: 23 .04.2015 r.

VI EGZAMINY WSTĘPNE

- Liceum Plastyczne: 26, 27.05. 2015 r.
- POSSP: 28, 29.05.2015 r.

VII PLENERY

– ogólnopolski plener rzeźbiarski / IIIa/: 24.05 – 06.06. 2015 
POSSP
klasa I – plenerowy wyjazd integracyjny – wrzesień/październik 2014 r.
klasa II – plener miejski 05. 2015 r.
klasa III – plener miejski /warsztaty graficzne/ 05. 2015 r.
klasa IV – plener graficzny 05. 2015 r.
klasa V – plener malarski 05. 2015 r.
plener dla uczniów szczególnie uzdolnionych 10.2014 r.
LP
klasa I – wyjazd integracyjny - wrzesień/październik 2014 r.
klasa II – plener graficzny - 00 - 00. 05.2015 r.
klasa III – plener malarski - 00 - 00.05.2015 r.

IX WARSZTATY ARTYSTYCZNE

warsztaty artystyczne z UMK w Toruniu: grudzień 2014 r.
warsztaty artystyczne z ASP w Gdańsku: styczeń 2015 r.
warsztaty rzeźbiarskie ASP w Gdańsku: listopad 2014 r.
warsztaty artystyczne z ASP w Poznaniu: luty 2015 r.
warsztaty przygotowujące do Ogólnopolskiego
Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Bydgoszczy: 09.2014 r.- 03.2015 r.
warsztaty przygotowujące klasy młodsze - 09.2014 r.: 06.2015 r.
udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Camerimage: 15-22.11.2014 r.

 

IX WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

wymiana polsko-niemiecka - 8-22.09.2014 r.
wyjazd grupy polskiej do Niemiec
wymiana polsko-czesko-słowackiej - październik 2014 r.

X PRZEGLĄDY i OLIMPIADY

Ogólnopolski Przegląd z Rysunku . Malarstwa i Rzeźby – Poznań - 20-21. 03. 2015 r.
przegląd semestralny I sem. - styczeń 2015 r.
przegląd semestralny II sem. - czerwiec 2015 r.
Olimpiada Artystyczna- I etap - grudzień 2015 r.

KONKURSY

Ogólnopolski konkurs plastyczny-
„Portret rodzinny”: 20 marca 2015 r.
„Kalendarz autorski „ konkurs projektowy: listopad 2014 r.
Ogólnopolski konkurs plastyczny-Pudełko zwane wyobraźnią Ewa Lipska:
7-21. 11 2014 r.
– Kalendarz autorski – Twarzą w twarz: listopad/ grudzień 2014 r.
Ogólnopolskie Biennale Sztuki Komputerowej: 27-28.11. 2014 r.
Ogólnopolskie Biennale – Pejzaż ludzki: 12. 2014 – 01.2015 r.
Ogólnopolski Konkurs Rysunkowy
„Śladami Kulisiewicza, szkice z podróży”: wrzesień 2014 r.

ZAJECIA POZALEKCYJNE

Pracownia alternatywna / rysunek, malarstwo/: cały rok szkolny
Przebieżki turystyczne – raz w miesiącu, soboty: od X 2014 r. do V 2015 r.
Udział w konkursach krajoznawczych organizowanych przez MOK, PTTK
17 wyprawa: lipiec 2015 r.
Spotkania młodych podróżników: 4 x w roku
Otwarta pracownia malarska: każda sobota 9.30 – 13.00
Cykliczne wyjścia do Filharmonii i Opery: cały rok szkolny

Sponsorzy:
Logon SA Bydgoszcz kuj-pom Budopol Maestra MKiDN Sowa pnwm