Leon Wyczółkowski State School of Art in Bydgoszcz

Polish (Poland)English (United Kingdom)

Państwowe Liceum Plastyczne

Rekrutacja

Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów gimnazjów, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na postawie egzaminu wstępnego. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do szkoły, powinni w terminie do 22 maja 2015 r. złożyć w sekretariacie szkoły:

  • teczkę z własnymi pracami plastycznymi z rysunku i malarstwa, wykonanymi w domu lub szkole
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dwie fotografie
  • opis wykazu ocen z pierwszego półrocza klasy III gimnazjum
  • orzeczenie lekarskie

Warunkiem przyjęcia do Liceum Plastycznego jest zdany egzamin wstępny. Na wynik egzaminu składa się suma punktów (po przeliczeniu):

  • egzaminu praktycznego
  • oceny teczki prac
  • sprawdzianu zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kultury
  • egzaminu gimnazjalnego
  • świadectwa ukończenia gimnazjum

Egzaminy odbędą się 25 i 26 maja 2015 r. w gmachu szkoły przy ul. Konarskiego 2 w Bydgoszczy od godz. 8.00

Egzamin wstępny składa się z:

1. rysunku
2. malarstwa
3. projektowania graficznego.

Ad. 1, 2 – kandydaci winni zgłosić się na egzamin z własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok), farby pla­ka­to­we lub tem­pe­ro­we, pędz­le, naczynie do wody, mięk­kie ołów­ki, gum­ka, przy­bo­ry do pisania.

Ad. 3. Kompozycja na zadany temat/hasło, polega na przedstawieniu graficznym na płaszczyźnie o formacie A-3 hasła lub wyrazu, używając połączenia liter, figur geometrycznych i symboli. Materiały: blok techniczny A-3, kolorowy papier, ołówki, pisaki, liniał, cyrkiel, nożyczki, nożyk do papieru, klej roślinny.

Attachments:
FileFile size
Download this file (PODANIE O PRZYJĘCIE do PLP 2012.doc)PODANIE O PRZYJĘCIE do PLP 2012.doc42 Kb
Sponsorzy:
Logon SA Bydgoszcz kuj-pom Budopol Maestra MKiDN Sowa pnwm