Leon Wyczółkowski State School of Art in Bydgoszcz

Polish (Poland)English (United Kingdom)

Pedagog szkolny

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Attachments:
FileFile size
Download this file (1491.pdf)1491.pdf316 Kb

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Attachments:
FileFile size
Download this file (1487.pdf)1487.pdf317 Kb

Dostosowanie warunków - matura 2013

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Attachments:
FileFile size
Download this file (dostosow_matura_2013_fin.pdf)dostosow_matura_2013_fin.pdf237 Kb

Dostosowanie warunków - egzamin gim. 2013

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Attachments:
FileFile size
Download this file (dostosow_spraw_gimn_2013_fin.pdf)dostosow_spraw_gimn_2013_fin.pdf175 Kb
Sponsorzy:
Logon SA Bydgoszcz kuj-pom Budopol Maestra MKiDN Sowa pnwm