Leon Wyczółkowski State School of Art in Bydgoszcz

Polish (Poland)English (United Kingdom)

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji

Attachments:
FileFile size
Download this file (baenr_TERMO_210x158px.swf)baenr_TERMO_210x158px.swf46 Kb

Projekty z funduszu Ministra Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

Projekt w trakcie realizacji w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

U genezy projektu leży realizacja przez resort strategicznego działania, jakim jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce. Zostanie nim objętych 218 budynków należących do 156 szkół artystycznych z terenu całego kraju ( 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkoły baletowe i 2 studia pomaturalne). Stanowi to 63% placówek podległych MKiDN.


Pracownia obrazowania fotograficznego od projektu do ekspozycji

Projekt ma na celu wyposażenie pracowni fotograficznej w nowoczesny sprzęt poszerzający zakres działań w ramach zajęć z fotografii, ale także innych przedmiotów artystyczno-zawodowych. Zakupiono m.in. skaner i drukarkę 3D, nowoczesne komputery oraz monitor graficzny EIZO i wyposażenie ciemni analogowej i studia.


Utworzenie centrum projektowo-multimedialnego w ZSP w Bydgoszczy

Projekt ma na celu polepszenie warunków pracy uczniów i dostosowanie oferty kształcenia ogólnego i artystycznego do wymogów obecnego rynku pracy oraz wyższych uczelni.

 


System bezpieczeństwa w Internacie ZSP

Internat Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy zrealizował zadanie: Zakup wyposażenia systemu bezpieczeństwa w Internacie ZSP w Bydgoszczy” zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekty Unijne


Oś priorytetowa 7
Działanie 7.1

"Odnowienie elewacji obiektów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Konarskiego 2 w Bydgoszczy"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość inwestycji: 899 140,00 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 224 785,00 zł
Budżet państwa: 674 355,00 zł

BENEFICjENT: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
TERMIN REALIZACJI: 1 marca - 30 listopada 2011


Oś priorytetowa 3
Działanie 3.1

"Wyposażenie w środki i zasoby pracowni Komunikacji Wizualnej z wykorzystaniem multimediów w Zespole  Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

BENEFICjENT: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
TERMIN REALIZACJI: 1 lipca - 31 sierpnia 2011

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie Adobe Design Premium oraz 3D Max pracowni Komunikacji Wizualnej w ZSP w Bydgoszczy. Poszerzenie bazy szkoły o nową pracownię przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty szkoły, m in. poprzez wprowadzenie nowego przedmiotu "Multimedia". Dzięki nabytym umiejętnościom absolwenci ZSP w Bydgoszczy staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Ułatwi im to także start na uczelniach wyższych, nie tylko artystycznych.

Sponsorzy:
Logon SA Bydgoszcz kuj-pom Budopol Maestra MKiDN Sowa pnwm